آتامتیدراین بخش دانلود سوالات تستی جغرافیای کلاس دوم راهنمایی رو گذاشتم .البته چیزی درحدود 160 سوال تستی می باشد.که خیلی ازمن کاربرد.لازم به ذکر است سوالات بصورت تستی وبرای استفاده دانش اموزان ودبیران گرامی طراحی شده است . دراینده نزدیک منتظر دانلود دیگرسوالات تستی درسهای دوم وسوم باشید .دانلود رایگان سولات تستی جغرافیای دوم درادامه مطلب


برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود تستی جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال تستی جغرافی تستی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 بهمن1391ساعت 12:40  توسط قادر جلالی  | 


 دراین مطلب نمونه سئوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی ترم اول برای استفاده شما دانش اموزان وهمکاران گرامی گنجانده شده است.در طراحی این گونه سئوالات تمام اصول طراحی سئواال استانداردتوسط همکاران اینجانب رعایت شده است .لطفا برای دانلود سئوالات به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال جغرافی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 بهمن1391ساعت 23:4  توسط قادر جلالی  | 


 دراین مطلب نمونه سئوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی ترم اول برای استفاده شما دانش اموزان وهمکاران گرامی گنجانده شده است.در طراحی این گونه سئوالات تمام اصول طراحی سئواال استانداردتوسط همکاران اینجانب رعایت شده است لطفا برای دانلود سوالات به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال جغرافی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 بهمن1391ساعت 22:46  توسط قادر جلالی  | 


 دراین مطلب نمونه سئوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی ترم دوم- خرداد ماه 91 برای استفاده شما دانش اموزان وهمکاران گرامی گنجانده شده است.در طراحی این گونه سئوالات تمام اصول طراحی سئواال استانداردتوسط همکاران اینجانب رعایت شده است .لطفا برای دانلود سئوالات به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال جغرافی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 بهمن1391ساعت 22:42  توسط قادر جلالی  | 
 دراین مطلب نمونه سئوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی ترم اول برای استفاده شما دانش اموزان وهمکاران گرامی گنجانده شده است.در طراحی این گونه سئوالات تمام اصول طراحی سئواال استانداردتوسط همکاران اینجانب رعایت شده است .لطفا برای دانلود سئوالات به ادامه مطلب بروید.

                           

برچسب‌ها: سئوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال جغرافی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 بهمن1391ساعت 22:28  توسط قادر جلالی  | 


 دراین مطلب نمونه سئوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی ترم اول برای استفاده شما دانش اموزان وهمکاران گرامی گنجانده شده است.در طراحی این گونه سئوالات تمام اصول طراحی سئواال استانداردتوسط همکاران اینجانب رعایت شده استلطفا برای دانلود سئوالات به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: سئوالات جغرافی دوم راهنمایی, جغرافی دوم, دانلود جغرافی دوم راهنمایی, نمونه سئوال جغرافی ترم اول, نمونه سئوال جغرافی ترم دوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 بهمن1391ساعت 22:16  توسط قادر جلالی  |